Příspěvky

Oslavy 30 let obnovení oddílu

1. skautský oddíl KOS Kosova Hora zve přátele skautingu na víkend

Otevřených dveří své klubovny

který se koná

15. a 16. února 2020

u příležitosti oslav 30 let obnovení skautingu.

Klubovna na vlakovém nádraží KH bude v sobotu otevřena od 10:00 do 20:00, v neděli od 10:00 do 18:00. K nahlédnutí budou stará fotoalba a kroniky. Na přilehlé zahradě postavíme indiánské týpí, ve kterém bude možné usednout k ohni a zahřát se polévkou z kotlíku, kávou či čajem.

V sobotu v 15:00 bude slavnostně odhalena nová oddílová vlajka, následovat bude volná diskuze a vzpomínání na obnovu v 90. letech.

Přijďte k nám třeba v rámci procházky, hlídka krojovaných skautů vás ráda uvítá, provede a zodpoví případné dotazy.

Plakát k víkendu otevřených dveří.

Betlémské světlo 2019

Plakát v PDF (837 kB)

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo.

„Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)

Heslo německých skautů pro letošek zní
„Mír potřebuje rozmanitost
– společně pro tolerantní společnost“
a odkazuje na klíčovou myšlenku
zakladatele skautingu lorda
Roberta Baden-Powella.

Malý plamínek, tento
novodobý symbol Vánoc,
jenž svou silou spojuje
mnohá srdce, vám budeme
předávat

v Kosově Hoře

u vánočního stromu na náměstí
v sobotu 21.12.2019 od 15.30 do 16.30,

dále pak v kostele sv. Bartoloměje po mši svaté
v sobotu 21.12.2019 od cca 18.45 do cca 19.00,
v úterý 24.12.2019 od cca 17.25 do cca 17.45
a ve středu 25.12.2019 od cca 08.45 do cca 09.00.

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz

 

Registrace 2020

PDF pro tisk (371 kB)

Antonín Řehák (Áz), hospodář střediska
rehak.az@centrum.cz

Dopis k registraci 2020

Vážení rodiče, sestry a bratři,
dostává se k Vám dopis k registraci sedlčanského střediska na rok 2020.

1. Výše členských příspěvků na rok 2020

Výše členských příspěvků na rok 2020 pro členy střediska Sedlčany je následující:
380,- Kč za člena
(nebo 340,- Kč za člena, který odmítne odběr časopisu)
(Další platby – za Skautskou telefonní síť apod. – budou řešeny individuálně na základě výzvy od vedení střediska.)

2. Termín a způsob platby registrace

Členské příspěvky uhraďte prosím:

a) Převodem na účet střediska 2600315996/2010 Fio banka, a. s. do 15. ledna 2020.

Jako variabilní symbol použijte poslední čtyři číslice z Vašeho registračního čísla (např. Kubula má registrační číslo 21b.007.008, jeho variabilní symbol bude „7008“). Do zprávy pro příjemce pak uveďte „Registrace 2020“ + jméno (nebo skautskou přezdívku) registrovaného člena. Specifický symbol neuvádějte. Konstantní symbol také není třeba uvádět.

V případě společné platby za víc členů uveďte do variabilního symbolu poslední čtyři číslice z registračního čísla jednoho z registrovaných členů a do zprávy pro příjemce pak vypište všechna jména (stačí skautské přezdívky nebo srozumitelné zkratky).

b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Fio banky.
Termín a identifikace platby je stejná jako při platbě převodem. (Nejbližší pobočka Fio banky je v Příbrami, Pražská 126).
c) V hotovosti příslušnému oddílovému vedoucímu proti pokladnímu dokladu do 15. ledna 2020.

3. Kontrola údajů o členech

V souvislosti s registrací si také prosím zkontrolujte Vaše údaje uvedené v registračním systému SkatuIS.cz (kontaktní údaje, bydliště, zdravotní pojišťovna apod.) a pokud došlo k nějaké změně nebo je v systému něco uvedeno nesprávně, informujte o tom příslušného oddílového vedoucího (změnu oznamte i v případě, že se Vám v systému podařilo údaj opravit). Takovéto změny je třeba provádět a oznamovat bez zbytečného odkladu i v průběhu roku.

Nemáte-li přístup do výše uvedeného systému, domluvte se prosím s příslušným oddílovým vedoucím nebo s některým z činovníků střediska.

 

4. Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?

Členský příspěvek, označovaný běžně jako „registrace“ podle procesu, ke kterému se váže, je pravidelný každoroční poplatek, jehož zaplacením každý člen potvrzuje své členství ve spolku Junák – český skaut, z. s. na příslušný rok.

Následující tabulka ukazuje položky, ze kterých je složena výsledná výše členského příspěvku v našem středisku a účel, kterému slouží.

Členské příspěvky vyšším organizačním jednotkám Junáka a ústředí. Hrazení mezd pracovníků ústředí Junáka, hrazení příspěvků za členství Junáka v mezinárodních skautských organizacích a možnost čerpání jejich metodických podkladů a jiné podpory, tvorba účelových fondů (Fond nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinancování projektů, úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy, … 270 Kč

(více na krizovatka.skaut.cz)

z toho:
250 Kč – ústředí,
15 Kč – kraj,
5 Kč – okres.

Platba za skautské časopisy 5× ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis 40 Kč
Členská karta Junáka EYCA (European Youth Card) Karta je volitelná, pokud si ji člen neobjedná, zůstává výše registrace bez tohoto příplatku. 25 Kč

(Zatím ve středisku neuva­žujeme o využití této karty.)

Skautská telefonní síť Pro členy využívající Skautskou telefonní síť 200 Kč × počet SIM karet

(Zatím ve středisku ojedi­nělé využití.)

Příspěvek středisku Z této částky je hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně a jiné oddílové akce, …), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu a zajištění chodu střediska při neočekávaných situacích/výdajích. (Tyto položky jsou přednostně hrazeny z dotací, grantů a darů, které středisko v příslušném období obdrží.) 70 Kč

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás či Vaše děti i v příštím roce.

V Kosově Hoře 15.12.2019

Za Junák – český skaut, Středisko Sedlčany, z. s.
hospodář střediska
Antonín Řehák (Áz)

Výsledky Svojsíkova závodu – Červený Hrádek 2019

Výsledky Svojsíkova závodu – Červený Hrádek 2019 – děvčata
Jméno družiny Středisko Oddíl Počet členů Počet bodů Pořadí Postup
Surikaty Mnichovo Hradiště Mn. Hradiště 5 375 1 Ano
Vačice prof. Oliče Dobříš 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš 8 333 2 Ano
Vydry prof. Oliče Dobříš 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš 8 271 3 Ne
Veverky prof. Oliče Dobříš 1. dívčí oddíl Minnehaha Dobříš 8 271 4 Ne
Gryfix Hiawatha Příbram 19. oddíl Příbram 5 247 5 Ne
Žabky Rožmitál p. Tř. 1. oddíl dívčí Rožmitál p. Tř. 8 245 6 Ne
Lamy prof. Oliče Dobříš 4. oddíl Varta Dobříš 8 239 7 Ne
Poštolky Rožmitál p. Tř. 1. oddíl dívčí Rožmitál p. Tř. 6 223 8 Ne
Velbloudi prof. Oliče Dobříš 4. oddíl Varta Dobříš 7 214 9 Ne
Gingo Hiawatha Příbram 8. dívčí oddíl Gingo 6 176 10 Ne
Výsledky Svojsíkova závodu – Červený Hrádek 2019 – chlapci
Jméno družiny Středisko Oddíl Počet členů Počet bodů Pořadí Postup
Orli Mnichovo Hradiště Breiterův zelený list 6 375 1 Ano
Ostříži Sedlčany 1. chlapecký oddíl KOS Kosova Hora 8 371 2 Ano
Delfíni Hiawatha Příbram 1. oddíl Junáka Brdská smečka Příbram 6 335 3 Ne
Fénixové Mnichovo Hradiště Mn. Hradiště 8 333 4 Ne
Eridan prof. Oliče Dobříš 5. oddíl Zlatý list Dobříš 8 327 5 Ne
Kobry Mnichovo Hradiště Mn. Hradiště 7 325 6 Ne
Rysy Mnichovo Hradiště Breiterův zelený list 6 301 7 Ne
Ježci Rožmitál p. Tř. 2. oddíl chlapecký Rožmitál p. Tř. 8 274 8 Ne
Lamy – kluci prof. Oliče Dobříš 4. oddíl Varta Dobříš 8 262 9 Ne
Bílí Tygři Rožmitál p. Tř. 2. oddíl chlapecký Rožmitál p. Tř. 7 245 10 Ne
Bobři Hiawatha Příbram 1. oddíl Junáka Brdská smečka Příbram 6 Nedostavili se na závod 11 Ne

Podrobné výsledky (PDF, 213 kB).

 

Registrace 2019

PDF pro tisk (393 kB)

Antonín Řehák (Áz), hospodář střediska
rehak.az@centrum.cz

Dopis k registraci 2019

Vážení rodiče, sestry a bratři,
dostává se k Vám dopis k registraci sedlčanského střediska na rok 2019.

1. Výše členských příspěvků na rok 2019

Výše členských příspěvků na rok 2019 pro členy střediska Sedlčany je následující:
380,- Kč za člena
(nebo 340,- Kč za člena, který odmítne odběr časopisu)
(Další platby – za Skautskou telefonní síť apod. – budou řešeny individuálně na základě výzvy od vedení střediska.)

2. Termín a způsob platby registrace

Členské příspěvky uhraďte prosím:

a) Převodem na účet střediska 2600315996/2010 Fio banka, a. s.
v době od 1. ledna do 31. ledna 2019.
Jako variabilní symbol použijte poslední čtyři číslice z Vašeho registračního čísla (např. Kubula má registrační číslo 21b.007.008, jeho variabilní symbol bude „7008“). Do zprávy pro příjemce pak uveďte „Registrace 2019“ + jméno registrovaného člena.
Specifický symbol neuvádějte. Konstantní symbol také není třeba uvádět.
V případě společné platby za víc členů uveďte do variabilního symbolu poslední čtyři číslice z regis­tračního čísla jednoho z registrovaných členů a do zprávy pro příjemce pak vypište všechna jména (stačí skautské přezdívky nebo srozumitelné zkratky).
b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Fio banky.
Termín a identifikace platby je stejná jako při platbě převodem. (Nejbližší pobočka Fio banky je
v Příbrami, Pražská 126).
c) V hotovosti příslušnému oddílovému vedoucímu
proti pokladnímu dokladu do 21. ledna 2019.

3. Kontrola údajů o členech

V souvislosti s registrací si také prosím zkontrolujte Vaše údaje uvedené v registračním systému SkautIS.cz (kontaktní údaje, bydliště, zdravotní pojišťovna apod.) a pokud došlo k nějaké změně nebo je v sys­tému něco uvedeno nesprávně, informujte o tom příslušného oddílového vedoucího (změnu oznamte i v případě, že se Vám v systému podařilo údaj opravit). Takovéto změny je třeba oznamovat bez zbytečného odkladu i v průběhu roku.

Nemáte-li přístup do výše uvedeného systému, domluvte se prosím s příslušným oddílovým vedoucím nebo s některým z činovníků střediska.

4. Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?

Členský příspěvek, označovaný běžně jako „registrace“ podle procesu, ke kterému se váže, je pravidelný každoroční poplatek, jehož zaplacením každý člen potvrzuje své členství ve spolku Junák – český skaut, z. s. na příslušný rok.

Následující tabulka ukazuje položky, ze kterých je složena výsledná výše členského příspěvku v našem středisku a účel, kterému slouží.

Členské příspěvky vyšším organizačním jednotkám Junáka a ústředí. Hrazení mezd pracovníků ústředí Junáka, hrazení pří­spěvků za členství Junáka v mezinárodních skautských organizacích a možnost čerpání jejich metodických podkladů a jiné podpory, tvorba účelových fondů (Fond nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinan­cování projektů, úrazové pojištění pro všechny účast­níky na všech akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy, … 290 Kč

(Další informace.)

Platba za skautské časopisy 5× ročně je zasílán členovi jím vybraný skautský časopis 40 Kč
Členská karta Junáka EYCA (European Youth Card) Karta je volitelná, pokud si ji člen neobjedná, zůstává výše registrace bez tohoto příplatku. 24 Kč

(Zatím ve středisku neuva­žujeme o využití této karty.)

Skautská telefonní síť Pro členy využívající Skautskou telefonní síť 200 Kč × počet SIM karet

(Zatím ve středisku ojedi­nělé využití.)

Příspěvek středisku Z této částky je hrazena běžná oddílová činnost (každo­týdenní schůzky v klubovně a jiné oddílové akce, …), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materi­álu a zajištění chodu střediska při neočekávaných situa­cích/výdajích.

(Tyto položky jsou přednostně hrazeny z dotací, grantů a darů, které středisko v příslušném období obdrží.)

50 Kč

Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás či Vaše děti i v příštím roce.
18.11.2018

Za Junák – český skaut, Středisko Sedlčany, z. s.
hospodář střediska
Antonín Řehák (Áz)

V sobotu 21. dubna 2018 – Odhalení pamětní desky generála Mareše aj.

V sobotu 21. dubna 2018 se zúčastníme velké akce připomínající historické události a osoby našeho kraje.
V parku za potokem dojde k odhalení pamětní desky letci II. světové války g. Marešovi, jenž část života strávil v Kosově Hoře.

gen. Mareš
gen. Mareš

Poté vyrazíme jako každý rok k památníku u Hradišťka a poté do lomu Bořená Hora na ukázku historické vojenské techniky.

Více na: http://www.skautkh.webgarden.cz

Orientační běh

1. skautský oddíl „KOS“ Kosova Hora a TOM Jeleni Sedlčany

 Vás srdečně zvou na

Orientační běh

Již čtvrtý závod se bude konat v sobotu 26. května 2018 !

Podrobné informace zveřejníme v průběhu března!

Peťan Svoboda a Vojta Jelen    (PetanSvoboda@seznam.cz)

 

Registrace na rok 2018

Členské příspěvky v našem středisku jsou pro rok 2018 stejné jako loni:

340,- Kč na člena (300,- Kč v případě, že dotyčný neodebírá časopis)

Více informací naleznete na oddílových stránkách http://www.skautkh.webgarden.cz/ a v souboru: dopis k registraci 2018(1). Budete-li mít nějaké nejasnosti, kontaktujte příslušného oddílového vedoucího nebo člena střediskové rady.

Áz
hospodář střediska