17.1.2021

O nás

Skautování Kosováků…

…aneb malé zasvěcení do činnosti oddílu.

Vážení rodiče, rád bych Vám stručně přiblížil organizaci a život našich skautských oddílů.
Oddíly nesou název 1. dívčí oddíl „KOS“ Kosova Hora a 1. chlapecký oddíl KOS Kosova Hora. Spadají do střediska Sedlčany, které oddíly zastupuje v právních a finančních záležitostech. Tyto celky jsou součástí celorepublikové spolku JUNÁK – český skaut z.s., který v ČR sdružuje více než 60 tisíc skautů a skautek.
Každý člen oddílu platí roční registraci (cca 400,- Kč). Na každého registrovaného se vztahuje úrazové pojištění uzavřené Junákem pro oddílové akce.

Náše oddíly pracují jako jeden smíšený. Sdružují děvčata a chlapce od věku 5 let. Nejmladší benjamínci – předškoláci a prvňáci tvoří skupinku Klíšťat a schází se jednou za čtrnáct dní ve středu od 16.00 do 17.30 hodin. Mladší děvčata – světlušky a chlapci – vlčata (6-11 let) mají pravidelné schůzky v pondělí od 16.30 do 18.00 hodin. Vedoucí Jiří Čihák, Pavla Pittnerová – Stehlíková. Skauti nad 12 let se schází v pátek od 17.30 do 19.00 hodin. Vedoucí Tereza Čiháková a Petr Svoboda. Klubovna v nádražní budově v Kosově Hoře – bývalá dopravní kancelář a čekárna. Práce všech vedoucích je dobrovolná a neplacená.

Celoroční program oddílu nabízí kromě pravidelných schůzek jednodenní výlety, vícedenní výpravy, kulturní a sportovní akce. Samozřejmostí je letní čtrnáctidenní tábor. Snažíme se, aby děvčata a chlapci dokázali pracovat ve skupinách, ale zároveň, aby byli samostatní. V oddíle si osvojí skautské a zálesácké znalosti. Na táboře a výpravách se nevyhnou vaření, práci s nářadím atd.. Pokud se nováčkovi v oddíle zalíbí a splní si nováčkovskou zkoušku má právo nosit skautský kroj.

Sponzoři


  • Hlavní sponzor: Rodiče dětí
  • Další sponzoři:

logo-cs Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR prostřednictvím ORJ Příbram
Obec Kosova Hora Obec Kosova Hora
logoStros STROS – Sedlčanské strojírny, a. s.
Městský úřad Sedlčany Město Sedlčany


Odkazy

Junák - český skaut Junák – český skaut, z. s.
Junák - český skaut Skautská křižovatka
Junák - český skaut ORJ Příbram
KOS 1. oddíl KOS Kosova Hora
logo90 Výročí 90 let skautingu na Sedlčansku