Betlémské světlo 2021

Foto: Áz, 23. 12. 2021

Skautky a skauti vám i letos přinášejí Betlémské světlo.

V Sedlčanech u vánočního stromu na náměstí ve středu 22. 12. 2021 od 16:00 do 17:00.

V Kosově Hoře u vánočního stromu na náměstí ve čtvrtek 23. 12. 2021 od 16:00 do 17:00.

Prosíme o dodržování protiepidemických opatření!