Střediskový sněm

Pozvánka na Střediskový sněm

Nazdar sestro/bratře.

Jménem skautského střediska Sedlčany Tě zvu na

Střediskový sněm, který se bude konat v neděli 17.9.2023 od 18:30 v kosohorské klubovně na vlakovém nádraží.

Program střediskového sněmu střediska 21B.07 Sedlčany:

 1. Schválení programu sněmu a pravidel jednání
 2. Zpráva kandidátní komise a stanovení lhůty na podání návrhů na doplnění kandidátní listiny
 3. Zvolení volební komise
 4. Zprávy za uplynulé volební období (vedení střediska, revizní komise)
 5. Diskuze
 6. Zpráva kandidátní komise + určení počtu volených kandidátů
 7. Volby do střediskové rady, revizní komise a delegátů na vyšší sněmy
 8. Výsledky voleb a zpráva volební komise
 9. Předsněmovní diskuse
 10. Různé
 11. Usnesení
 12. Ukončení sněmu

Hlasovací právo na sněmu mají pouze činovníci – pro tento sněm to jsou pouze: Číča, Čížek, Pedro, Stonožka, Kubula, Vývrtka, Áz, Puštík, Mára a Prófa.

Všichni, kdo jsou registrovanými členy našeho střediska starší 18 let mohou kandidovat do volených funkcí:

 • vůdce střediska se zástupcem vůdce střediska – kandidují ve dvojici
 • volení členi střediskové rady (počet volených členů se určí až na sněmu) 
 • 2 – 3 členy revizní komise
 • 3 volení kandidáti na okresní sněm (+automaticky bude členem okresního vůdce střediska)
 • 1 volený kandidát na krajský sněm

Své kandidatury či návrhy kandidatur zasílejte zvolené kandidátní komisi – Petr Svoboda – Puštík na email: petansvoboda@seznam.cz nebo předejte přímo na sněmu do programem stanovené lhůty.

Za Střediskovou radu s pozdravem Jiří Čihák – Pedro