Registrace 2024

Vážení rodiče, sestry a bratři,

před závěrem kalendářního roku se k Vám dostává dopis k registraci sedlčanského střediska na rok 2024.

1. Výše členských příspěvků na rok 2024

Výše členských příspěvků na rok 2024 pro členy střediska Sedlčany je následující:

600,- Kč za člena

Bez ohledu na to, zda odbírá nebo neodbírá některý skautský časopis. (Další platby nejsou.)

2. Termín a způsob platby registrace

Členské příspěvky uhraďte prosím:

a) Převodem na účet střediska 2600315996/2010 Fio banka, a. s. do 15. ledna 2024.

Jako variabilní symbol použijte poslední čtyři číslice z Vašeho registračního čísla (např. Kubula má registrační číslo 21b.007.008, jeho variabilní symbol bude „7008“). Do zprávy pro příjemce pak uveďte „Reg. 2024“ + jméno (nebo skautskou přezdívku) registrovaného člena. Specifický symbol neuvádějte. Konstantní symbol také není třeba uvádět.

V případě společné platby za víc členů uveďte do variabilního symbolu poslední čtyři číslice z registračního čísla jednoho z registrovaných členů a do zprávy pro příjemce pak vypište všechna jména (stačí skautské přezdívky nebo srozumitelné zkratky).

b) Vložením peněz na výše uvedený účet na pobočce Fio banky.

Termín a identifikace platby je stejná jako při platbě převodem. (Nejbližší pobočka Fio banky je v Příbrami, OC Skalka 1. patro).

c) V hotovosti příslušnému oddílovému vedoucímu proti pokladnímu dokladu do 15. ledna 2024.

3. Kontrola údajů o členech

V souvislosti s registrací si také prosím zkontrolujte Vaše údaje uvedené v registračním systému SkatuIS.cz (kontaktní údaje, bydliště, zdravotní pojišťovna apod.) a pokud došlo k nějaké změně nebo je v systému něco uvedeno nesprávně, informujte o tom příslušného oddílového vedoucího (změnu oznamte i v případě, že se Vám v systému podařilo údaj opravit). Takovéto změny je třeba provádět a oznamovat bez zbytečného odkladu i v průběhu roku.

Nemáte-li přístup do výše uvedeného systému, domluvte se prosím s příslušným oddílovým vedoucím nebo s některým z činovníků střediska.

4. Co je členský příspěvek, z čeho se skládá a k čemu slouží?

Členský příspěvek, označovaný běžně jako „registrace“ podle procesu, ke kterému se váže, je pravidelný každoroční poplatek, jehož zaplacením každý člen potvrzuje své členství ve spolku Junák – český skaut, z. s. na příslušný rok.

Následující výčet ukazuje položky, ze kterých je složena výsledná výše členského příspěvku v našem středisku a účel, kterému slouží.

a) Členské příspěvky vyšším organizačním jednotkám Junáka a ústředí.

Hrazení mezd pracovníků ústředí Junáka, hrazení příspěvků za členství Junáka v mezinárodních skautských organizacích a možnost čerpání jejich metodických podkladů a jiné podpory, tvorba účelových fondů (Fond nemovitostí, fond spolkového časopisu), spolufinancování projektů, úrazové pojištění pro všechny účastníky na všech akcích Junáka, vytváření dlouhodobé rezervy…

A od registrace 2024 také:

  • zasílání každému členovi jím vybraného skautského časopisu – 5× ročně,
  • poplatek za členskou kartu Junáka EYCA (European Youth Card) a
  • příspěvek za využívání Skautské telefonní sítě.

Částka: 420 Kč (více na krizovatka.skaut.cz), z toho:

  • 400 Kč – ústředí,
  • 15 Kč – kraj,
  • 5 Kč – okres.

b) Příspěvek středisku

Z této částky je hrazena běžná oddílová činnost (každotýdenní schůzky v klubovně a jiné oddílové akce…), provozní náklady střediska, nákup vybavení a materiálu a zajištění chodu střediska při neočekávaných situacích/výdajích.

(Tyto položky jsou přednostně hrazeny z dotací, grantů a darů, které středisko v příslušném období obdrží.)

Částka: 180 Kč


Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se na Vás či Vaše děti i v příštím roce.

V Kosově Hoře 1.12.2023

Za Junák – český skaut, Středisko Sedlčany, z. s.
hospodář střediska
Antonín Řehák (Áz)