Betlémské světlo 2019

Plakát v PDF (837 kB)

I letos Vám skauti a skautky přinesou

Betlémské světlo.

„Lid, který chodí v temnotách,
uvidí velké světlo…“
(Iz 9, 1)

Heslo německých skautů pro letošek zní
„Mír potřebuje rozmanitost
– společně pro tolerantní společnost“
a odkazuje na klíčovou myšlenku
zakladatele skautingu lorda
Roberta Baden-Powella.

Malý plamínek, tento
novodobý symbol Vánoc,
jenž svou silou spojuje
mnohá srdce, vám budeme
předávat

v Kosově Hoře

u vánočního stromu na náměstí
v sobotu 21.12.2019 od 15.30 do 16.30,

dále pak v kostele sv. Bartoloměje po mši svaté
v sobotu 21.12.2019 od cca 18.45 do cca 19.00,
v úterý 24.12.2019 od cca 17.25 do cca 17.45
a ve středu 25.12.2019 od cca 08.45 do cca 09.00.

Více o Betlémském světle na www.betlemskesvetlo.cz